За нас


„Екоимоти“ ЕООД е създадена през 2006 г. като фирма, специализирана в пълния спектър услуги при търговията, отдаването под наем, стопанисването и управлението на недвижими имоти в страната. Фирмата ни гарантира конфиденциалност, адаптивност и коректност при изпълнение на поетите ангажименти. Наша цел е клиентите ни да получават максимално качествено комплексно обслужване при най-изгодни условия и утвърждаване на добрите пазарни практики .

Консултации относно сделки с недвижими имоти /наеми, продажби, управление, делби/ при отлични условия

Посредничество при закупуване, продажба, наем, отдаване под наем в кратки срокове при изгодни условия

Набавянето и подготовката на документи за нотариално изповядване на сделки с недвижими имоти

Изготвяне на пазарни оценки от лицензиран оценител

Съдействие при кандидатстване за отпускане на ипотечен кредит

Предлагаме комплексен пакет от внимателно подбрани услуги, с който се стремим да отговорим на изискванията и специфичните нужди на своите клиенти, включващ / а именно:

Z

посредничество при сделки с недвижими имоти;

Z

правни консултации, юридическа и правна подкрепа при всички етапи от сделката по недвижимата собственост;

Z

проучване на историята на имота и гарантиране на чистотата на собствеността;

Z

инвестиционно проектиране на ново строителство;

Z

изготвяне на лицензирана продажна оценка;

Z

управление и поддръжка на недвижими имоти;

Z

провеждане на преговори с отсрещната страна по сделката и договаряне на оптимална цена и условия на сделката;

Z

смяна на предназначение на съществуващи обекти;

Z

изготвяне на документация за УВЕ ( удостоверение за въвеждане в експлоатация) и строителен надзор;

Z

предлагаме съдействие относно отпускането на ипотечни кредити при реализацията на сделките, в които сме посредник.

Разполагаме с екип от млади опитни професионалисти, говорящи свободно чужди езици, които се стремят да осигурят бърз и лесен достъп до най-атрактивните оферти на пазара и гарантират точността и ефективността на работата и спазване на поетите от фирмата ангажименти и срокове. Основната цел, която сме си поставили като екип в динамичната среда на пазара на недвижими имоти в България е да предоставяме най-висококачествената консултантска услуга на пазара като същевременно защитаваме интересите на своите клиенти.
До момента фирмата има разкрити два офиса в страната и работим с международни партньори.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!