Посредничество при сделки с недвижими имоти


Ако Ви предстои сделка за покупко-продажба на недвижим имот без посредничеството на агенция – Екоимоти ЕООД предлага изготвяне на пълния набор от необходими документи, издадени от съответните държавни институции срещу минимална такса.

Екоимоти ЕООД предлага също и пакет услуги, свързани с управление на недвижими имоти и доверително представителство на български и чуждестранни клиенти пред държавни и общински органи и институции.

Телефон:

02/9888100,
0893 669 881

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!